Downloads

Handige formulieren en documenten

Financiële zorg

Fidinda folder – Financiële zorg
PDF
Fidinda folder – Bewindvoering in een notendop
PDF
Fidinda folder – Inkomensbeheer in een notendop
PDF
Fidinda folder – Curatele in een notendop
PDF
Aanmeldformulier
PDF
Benodigde stukken bewindvoering, curatele en inkomsbeheer
PDF
Machtigingsformulier contactperso(o)n(en)
PDF
Akkoordverklaring familieleden
PDF
Tarieven curatele, bewind en mentorschap 2022
PDF
Tarieven inkomensbeheer 2022
PDF
Klachtenprocedure
PDF

Mentorschap

Fidinda folder – Mentorschap
PDF
Fidinda folder – Mentorschap in een notendop
PDF
Aanmeldformulier
PDF
Akkoordverklaring familieleden
PDF
Tarieven mentorschap 2022
PDF

WSNP

Uitleg berekening VTLB
Richtlijnen WSNP
pdf
Wij werken op transparante, respectvolle en betrouwbare wijze.

Transparant, zodat u weet wat wij doen. Respectvol, omdat wij betrokken en oplossingsgericht zijn. Eerlijk en betrouwbaar, in woord en daad!