Downloads

Handige formulieren en documenten

Financiële zorg

Fidinda folder – Financiële zorg
PDF
Fidinda folder – Bewindvoering in een notendop
PDF
Aanmeldformulier
PDF
Benodigde stukken bewindvoering, curatele en inkomsbeheer
PDF
Machtigingsformulier contactperso(o)n(en)
PDF
Verzoekschrift onderbewindstelling
PDF
Verzoekschrift ondercuratelestelling
PDF
Plan van aanpak bewind
PDF
Plan van aanpak curatele
PDF
Aanvullend plan van aanpak bewind en curatele
PDF
Akkoordverklaring familieleden
PDF
Tarieven bewind, mentorschap en curatele 2022
PDF
Overeenkomst inkomensbeheer basis
PDF
Overeenkomst inkomensbeheer uitgebreid
PDF
Overeenkomst inkomensbeheer zakelijk
PDF
Tarieven inkomensbeheer 2022
PDF
Uittreksel Kamer van Koophandel Fidinda CBM B.V.
PDF

Mentorschap

Fidinda folder – Mentorschap
PDF
Fidinda folder – Mentorschap in een notendop
PDF
Aanmeldformulier
PDF
Intakeformulier
PDF
Verzoekschrift mentorschap
PDF
Mentorschapsplan
PDF
Akkoordverklaring familieleden
PDF
Tarieven mentorschap 2022
PDF

WSNP

Uitleg berekening VTLB
Richtlijnen WSNP
pdf
Wij werken op transparante, respectvolle en betrouwbare wijze.

Transparant, zodat u weet wat wij doen. Respectvol, omdat wij betrokken en oplossingsgericht zijn. Eerlijk en betrouwbaar, in woord en daad!