Het testament

Zorg voor later

Wil uw cliënt een testament opstellen, maar heeft hij/zij geen of niet voldoende (bekwame) mensen om zich heen om hierin te benoemen? Of heeft uw cliënt erfgena(a)m(en), maar wil hij/zij dat de nalatenschap na overlijden voor hen wordt beheerd? Dan bent u bij Fidinda Zorg voor Later aan het juiste adres! 

Executeur-afwikkelingsbewindvoerder

  • Uw cliënt kan Fidinda Zorg voor Later benoemen als executeur-afwikkelingsbewindvoerder in het testament zodat de nalatenschap van uw cliënt na overlijden goed wordt afgehandeld voor de erfgena(a)m(en) en/of de uitvaart goed wordt geregeld.
  • Een executeur-afwikkelingsbewindvoerder is degene die door de benoeming in het testament van uw cliënt bepaalde bevoegdheden krijgt om de afwikkeling van de nalatenschap te kunnen regelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bijhouden en afwikkelen van de administratie, het beschrijven van de inboedel, het ontruimen en/of het verkopen van de woning en het liquideren van een B.V. en het doen van de aangiftes en de verdeling.

  • Uw cliënt kan ook meerdere personen aanstellen, bijvoorbeeld een partner als 1e executeur-afwikkelingsbewindvoerder en indien hij/zij deze werkzaamheden ten tijde van het overlijden niet meer kan of wil uitvoeren, Fidinda Zorg voor Later als 2e executeur-afwikkelingsbewindvoerder.

Hulp nodig?

Neem contact met ons op. Wij zijn op werkdagen van 08.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.30 uur bereikbaar.

Testamentair bewind

  • Tenslotte kan uw cliënt Fidinda Zorg voor Later benoemen als bewindvoerder over (een deel van) de goederen van de nalatenschap. (Een deel van) het vermogen wordt dan na overlijden van uw cliënt onder bewind gesteld.
  • Wanneer uw cliënt in zijn/haar testament een bewindvoerder aanstelt over (een deel van) de goederen van de nalatenschap, is er na het overlijden van uw cliënt sprake van testamentair bewind. De bewindvoerder zal het (deel van het) vermogen dat onder bewind is gesteld voor de erfgena(a)m(en) gaan beheren.

  • Uw cliënt kan hiervoor kiezen in het belang van zijn/haar erfgenamen als zij bijvoorbeeld minderjarig zijn, er sprake is van een geestelijke of lichamelijke beperking of verslavingsproblematiek. Het kan ook zijn dat uw cliënt hiervoor kiest omdat er sprake is van vruchtgebruik op de woning waarvan uw cliënt wil dat die na overlijden (voor een bepaalde periode) niet wordt verkocht of vanwege een gemeenschappelijk eigendom zoals bijvoorbeeld een landgoed. 

Benieuwd naar onze andere diensten?

Contact opnemen

Waarmee kunnen wij u helpen?

Wij bieden maatwerk voor al uw (financiële) zorg vragen.