Beschermings-
bewind

Financiële belangen behartigen

Heeft uw cliënt moeite met het regelen van zijn/haar financiën en zoekt u hulp voor uw cliënt? Dan bent u bij Fidinda aan het juiste adres! Wij helpen mensen van 18 jaar en ouder bij het regelen van hun financiën. Problemen bij het regelen van de financiën kunnen bijvoorbeeld veroorzaakt worden door psychische problemen of het niet meer overzien van gemaakte schulden. Financiële problemen kunnen zorgen voor heel veel stress, met alle gevolgen van dien. Het is ons doel om cliënten weer op weg te helpen. 

Wij werken onder toezicht van de rechtbank. Daarnaast zijn wij aangesloten bij de branchevereniging voor professionele bewindvoerders, mentoren, curatoren en inkomensbeheerders (Horus). Zowel de rechtbank als Horus controleren of wij ons werk goed doen. U weet zo dat de financiën van uw cliënt in professionele, vertrouwde handen zijn. Beschermingsbewind kan worden aangevraagd door de betrokkene zelf, familieleden, begeleiding, instellingen, het Openbaar Ministerie en het college van Burgemeester en Wethouders. Wanneer het vermogen van uw cliënt door de kantonrechter onder bewind wordt gesteld, kunnen wij als bewindvoerder voortaan de vermogensrechtelijke belangen van uw cliënt behartigen. Dit houdt in dat de bewindvoerder de financiën overneemt. Denk daarbij aan het betalen van de vaste lasten en het overmaken van leefgeld. Daarbij onderhoudt de bewindvoerder alle contacten met instanties die met de financiën te maken hebben. Als er sprake is van problematische schulden zal de bewindvoerder bij een stabiel budget en stabiele persoonlijke situatie schuldhulpverlening aanvragen bij de gemeente. 

Tijdens onze dienstverlening verwachten wij ook iets van de cliënt, namelijk dat hij/zij meewerkt. Denk hierbij aan het tijdig informeren over wijzigingen. De dienstverlening valt of staat met deze samenwerking!

In de meeste gevallen kent onze dienstverlening een einddatum. Bijvoorbeeld wanneer de cliënt weer zelfstandig verder kan en/of schulden opgelost zijn. Echter niet iedereen is in staat om te leren verstandig met geld om te gaan. In een dergelijke situatie is het mogelijk om de dienstverlening langdurig aan te houden en financieel beschermd verder te leven.

Aan beschermingsbewind zijn kosten verbonden. Heeft uw cliënt een inkomen op bijstandsniveau en is het vermogen niet te hoog, dan worden deze kosten volledig vergoed vanuit de bijzondere bijstand van de gemeente. Is het inkomen hoger dan de bijstandsnorm, dan kan het zijn dat uw cliënt (een deel van) de kosten zelf moet betalen. De tarieven vindt u bij Downloads op deze website.

Wij hebben uitgebreide ervaring als bewindvoerder en stellen onze kennis en ervaring graag in dienst van het verbeteren van de financiële situatie van uw cliënt.


Hulp nodig?

Neem contact met ons op. Wij zijn op werkdagen van 08.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.30 uur bereikbaar.

Contact opnemen

Waarmee kunnen wij u helpen?

Wij bieden maatwerk voor al uw (financiële) zorg vragen.