Schuld- hulpverlening

   Wij zorgen voor een stabiele financiële situatie
   Wij zijn transparant en goed bereikbaar
   Wij bieden maatwerk met individuele benadering

Waarom schuldhulpverlening?

 • Je hebt problematische schulden die je niet in 3 jaar tijd kunt aflossen;
 • Je hebt schulden en geen overzicht meer, je hebt hulp nodig om je schulden af te lossen en geen nieuwe schulden meer te maken;
 • Je hebt een eigen onderneming die goed loopt en je hebt schulden die afgelost moet worden en wat jou zelf niet lukt omdat bijvoorbeeld schuldeisers door je onderneming niet mee willen werken aan een betalingsregeling.

Wat is schuldhulpverlening?

 • Hier vindt je voorlichtingsfilmpjes over schuldhulpverlening en de WSNP. Wel zo makkelijk!
 • Schuldhulpverlening kun je aanvragen als je 18 jaar of ouder bent;
 • Schuldhulpverlening is een traject van 3 jaar dat start zodra alle schuldeisers akkoord zijn met het aanbod dat schuldhulpverlening heeft gedaan. Dit aanbod is een bepaald deel van de schuld, bijvoorbeeld 50%. Dit aanbod wordt berekend door te bekijken hoeveel jij in 3 jaar tijd af kunt lossen. Als de schuldhulpverlening start spaar jij maandelijks een bedrag voor de schuldeisers. Aan het einde van de 3 jaar, als je je goed aan de regels hebt gehouden en genoeg hebt gespaard, zal de rest van de nog openstaande schuld worden kwijtgescholden;
 • Het kan zijn dat niet alle schuldeisers akkoord gaan met het aanbod dat schuldhulpverlening heeft gedaan. In dat geval kan de schuldhulpverlener een dwangakkoord en/of WSNP verzoek indienen bij de rechtbank. Als het dwangakkoord wordt toegewezen, kan de schuldhulpverlening als nog starten. Uitleg over de WSNP vind je hier;
 • Er zijn 3 vormen van schuldhulpverlening, namelijk; 
 • Een minnelijke schuldhulpverlening waarbij je maandelijks spaart op basis van je vrij te laten bedrag dat wordt berekend door je schuldhulpverlener. Dit bedrag kan steeds veranderen als je meer of minder inkomen ontvangt of als je vaste lasten veranderen. 3 maal wordt het gespaarde bedrag jaarlijks uitbetaald aan je schuldeisers;
 • Een saneringskrediet waarbij de Kredietbank het voorgestelde bedrag (gebaseerd op wat je naar verwachting in 3 jaar kunt sparen) in 1 keer uitbetaalt aan je schuldeisers waarna de schulden worden kwijtgescholden. Jij betaald dan 3 jaar lang een vast bedrag per maand terug aan de Kredietbank;
 • Een voorstel tegen finale kwijting waarbij de schuldhulpverlener een eenmalig gespaard of geschonken bedrag voorstelt aan de schuldeiser(s) en vraagt de schuld hierna helemaal kwijt te schelden. Dit voorstel komt weinig voor aangezien de schuldeiser(s) hier alleen in hele uitzonderlijke gevallen mee akkoord gaan.

Wie kan mijn schuldhulpverlener worden en hoe?

 • In de meeste gevallen kun je een aanvraag schuldhulpverlening bij de gemeente indienen. Dit is gratis. Het kan gebeuren dat je aanvraag wordt afgewezen omdat je geen stabiel budget en/of stabiele persoonlijke situatie hebt of omdat je niet voldoet aan andere voorwaarden;
 • Als je aanvraag wordt afgewezen kan de gemeente soms budgetbeheer of andere hulpverlening adviseren om ervoor te zorgen dat je later wel toegelaten kunt worden.
 • Je kunt ook Fidinda vragen of wij je kunnen helpen. Soms is beschermingsbewind of inkomensbeheer zakelijk nodig om ervoor te zorgen dat je schulden opgelost kunnen worden. Wij kunnen in de meeste gevallen een oplossing bieden.
 • Als je al bij Fidinda in bewindvoering of curatele zit of wij zijn je inkomensbeheerder, kunnen wij de aanvraag schuldhulpverlening bij de gemeente voor je doen. 
 • Als je ondernemer bent en de gemeente waarin jij woont doet geen schuldhulpverlening voor ondernemers, kunnen wij zelf een schuldhulp­verlenings­voorstel doen aan je schuldeisers. 

Hulp nodig?

Neem contact met ons op. Wij zijn op werkdagen van 08.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.30 uur bereikbaar.

Contact opnemen

Waarmee kunnen wij u helpen?

Wij bieden maatwerk voor al uw (financiële) zorg vragen.