Het levenstesta-ment

Zorg voor later

Wil uw cliënt een levenstestament opstellen, maar heeft hij/zij geen of niet voldoende (bekwame) mensen om zich heen om hierin te benoemen? Dan bent u bij Fidinda Zorg voor Later aan het juiste adres! 

Levenstestament

  • Uw cliënt kan Fidinda Zorg voor Later als 1e of 2e gevolmachtigde en/of als bewindvoerder en mentor in het levenstestament laten benoemen om de financiën en/of zorg goed te regelen zodra uw cliënt hier zelf niet meer toe in staat is. In een levenstestament wordt bij leven bij de notaris vastgelegd wat de wensen van uw cliënt zijn voor zijn/haar financiën en/of zorg voor als er een moment komt dat uw cliënt hier zelf niet meer over kan beslissen. Uw cliënt kan hierin één of meer gevolmachtigde en/of een bewindvoerder en mentor benoemen. Op het moment dat uw cliënt zelf niet meer in staat is om de financiële en/of zorg gerelateerde zaken te regelen, zal de gevolmachtigde of de bewindvoerder/ mentor deze zaken gaan regelen.
  • Uw cliënt kan zelf kiezen wie hij/zij benoemt in het levenstestament. In veel gevallen wordt er gekozen voor familieleden, maar als uw cliënt geen mensen om zich heen heeft die hij/zij hierin als eerste of tweede wil of kan benoemen, kan uw cliënt Fidinda Zorg voor Later benoemen. 

  • Ook kan uw cliënt Fidinda benoemen als toezichthouder op de uitvoering van het levenstestament als bijvoorbeeld een familielid is benoemd als gemachtigde. Zie hiervoor de informatie onder Toezicht op levenstestament. 

Hulp nodig?

Neem contact met ons op. Wij zijn op werkdagen van 08.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.30 uur bereikbaar.

Benieuwd naar onze andere diensten?

Contact opnemen

Waarmee kunnen wij u helpen?

Wij bieden maatwerk voor al uw (financiële) zorg vragen.