Het testament

zorg voor later

   U krijgt specialistische hulp door kundig en ervaren personeel
   Wij zijn transparant en goed bereikbaar
   Wij bieden maatwerk met individuele benadering

Waarom Zorg voor Later?

  • U wilt graag een testament opstellen, maar u heeft geen mensen om u heen die u als 1e of 2e executeur-afwikkelingsbewindvoerder wilt of kunt benoemen of u wilt uw erfgena(a)m(en) niet met de afwikkeling van uw nalatenschap belasten.
  • Na uw overlijden wenst u dat (een deel van) uw nalatenschap voor uw erfgena(a)m(en) wordt beheerd zoals u dat bij leven heeft bepaald.

Wat doet Zorg voor Later? 

  • kunt Fidinda Zorg voor Later in uw testament als 1e of 2e executeur-afwikkelingsbewindvoerder laten benoemen zodat Fidinda Zorg voor Later uw nalatenschap na uw overlijden goed af kan handelen voor uw erfgena(a)m(en).
  • U kunt Fidinda Zorg voor Later in uw testament laten benoemen als testamentair bewindvoerder over 1 of meer goederen van uw nalatenschap. (Een deel van) de nalatenschap wordt dan na uw overlijden onder bewind gesteld zodat dit voor uw erfgena(a)m(en) wordt beheert zoals u dat voor ogen had.

Hulp nodig?

Neem contact met ons op. Wij zijn op werkdagen van 08.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.30 uur bereikbaar.

Wat is een executeur-afwikkelingsbewindvoerder en begrafenisexecuteur?

  • Een executeur-afwikkelingsbewindvoerder is degene die u in uw testament bepaalde bevoegdheden geeft om de afwikkeling van uw nalatenschap te kunnen regelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het stopzetten van uw inkomsten en vaste lasten, het beschrijven van uw inboedel, het ontruimen en/of het verkopen van uw woning en het liquideren van een B.V.. U kunt in het testament zelf vastleggen waarvoor u wilt dat de executeur-afwikkelingsbewindvoerder verantwoordelijk is. Een begrafenisexecuteur is degene die u in uw testament de bevoegdheid geeft om uw uitvaart te regelen.
  • U kunt ook meerdere personen aanstellen. Bijvoorbeeld uw partner als 1e executeur-afwikkelingsbewindvoerder en Fidinda als 2e executeur-afwikkelingsbewindvoerder en als begrafenisexecuteur. Dit doet u om ervoor te zorgen dat uw wensen gewaarborgd zijn indien uw partner deze werkzaamheden ten tijde van uw overlijden niet meer kan of wil uitvoeren.

Wat is testamentair bewind?

  • Wanneer u in uw testament een bewindvoerder aanstelt over 1 of meer goederen van uw nalatenschap, is er na uw overlijden sprake van testamentair bewind. De bewindvoerder zal het (deel van het) vermogen dat onder bewind is gesteld voor uw erfgena(a)m(en) gaan beheren.
  • U kunt hiervoor kiezen in het belang van uw erfgena(a)m(en) als zij bijvoorbeeld minderjarig zijn, er sprake is van een geestelijke of lichamelijke beperking of verslavingsproblematiek. Het kan ook zijn dat u hiervoor kiest omdat er sprake is van vruchtgebruik op uw woning waarvan u wil dat die na uw overlijden (voor een bepaalde periode) niet wordt verkocht of vanwege een gemeenschappelijk eigendom zoals bijvoorbeeld een landgoed.

Wat kan zorg voor later voor u betekeken?
Wanneer u de nalatenschap aanvaard, moet deze ook worden afgewikkeld. Het kan zijn dat dit wordt gedaan door een executeur-afwikkelingsbewindvoerder die is benoemd in het testament van de overledene, dat u samen met de andere erfgena(a)m(en) 1 persoon aanwijst om de nalatenschap af te wikkelen of dat u samen met de andere erfgena(a)m(en) een notaris of Fidinda vraagt de nalatenschap af te wikkelen. 

  • Als u erfgenaam bent en u wilt graag advies over wat u moet doen om de nalatenschap af te wikkelen, kunt u Fidinda vragen om een adviesgesprek.
  • Indien u Fidinda vraagt de nalatenschap voor u en de eventuele andere erfgena(a)m(en) af te wikkelen, stellen wij samen een opdrachtovereenkomst op waar de omvang van de volmacht in wordt vastgelegd. Onze kosten worden ingehouden op de nalatenschap, er hoeft vooraf niets door u betaald te worden. Na het afwikkelen van de nalatenschap ontvangen u en de eventuele andere erfgena(a)m(en) een rekening en verantwoording van ons waarin precies staat hoe groot de nalatenschap was, wat daarvan betaald is en hoe de uitdeling plaats heeft gevonden.  

Benieuwd naar onze andere diensten?

Contact opnemen

Waarmee kunnen wij u helpen?

Wij bieden maatwerk voor al uw (financiële) zorg vragen.