Mentorschap

   Ons doel is uw welzijn
   Wij bieden altijd betrokken en betrouwbare hulp
   Wij zijn transparant en goed bereikbaar

Waarom mentorschap?

 • Je hebt te maken met een geestelijke of lichamelijke beperking.
 • Daardoor ben je (tijdelijk) afhankelijk van zorg en ondersteuning.
 • Je begrijpt niet altijd goed welke keuzes je precies hebt in de zorg die je krijgt.
 • Je ontvangt onvoldoende hulp of behandeling en er moet daarvoor zoveel geregeld worden dat je soms het overzicht kwijt raakt.
 • Óf je vindt juist dat je bij teveel dingen hulp moet accepteren.
 • Je hebt soms het gevoel dat er vóór je beslist wordt, in plaats van samen met jou.

Wat is mentorschap? 

 • Mentorschap kun je aanvragen als je 18 jaar of ouder bent.
 • De rechter beslist daarna dat de gekozen mentor je zorgzaken gaat regelen.

Wie kan mijn mentor worden en hoe?

 • Je kunt de rechter vragen of een familielid je mentor kan worden. In sommige gevallen is dit een goede keuze, maar vaak is dat toch niet handig omdat hij/zij bijvoorbeeld ook niet zo goed op de hoogte is van alle wetten en regels in de zorgverlening.
 • Je kunt de rechter ook vragen of een professioneel mentor zoals Fidinda je mentor kan worden.
 • Na aanvraag bij de rechtbank zal er in de meeste gevallen een zitting worden gepland waar je bij moet zijn. Dit is een gesprek van ongeveer 5 minuten waarbij de rechter beslist of het mentorschap in gaat.
 • Na de zitting duurt het nog een paar weken voordat de mentor de beschikking van de rechtbank heeft ontvangen. Hierna kan de mentor voor je aan de slag.

Wat gebeurt er dan?

 • Om jou goed te leren kennen komt de mentor ongeveer eens in de twee maanden bij je op bezoek. Wanneer jij dat prettiger vindt kan dat ook telefonisch.
 • De mentor brengt in kaart welke hulp je al krijgt en van wie je dat krijgt.
 • De mentor bespreekt met je of die hulp voldoende is voor jou. Wanneer dat niet zo is gaat de mentor onderzoeken welke extra hulp nog voor jou geregeld moet worden.
 • Wanneer daarvoor een (hogere) indicatie moet worden aangevraagd, zorgt de mentor dat dit in gang wordt gezet.
 • Soms vind je dat je juist tevéél hulp krijgt. Ook daarover gaan we dan samen in gesprek.
 • Wanneer het nodig is dat er voor jou een andere woonplek, begeleiding of dagbesteding wordt gezocht, zorgt de mentor dat je wordt ingeschreven bij passende instellingen. De mentor doet dat niet altijd zelf, maar zorgt wel dat het gebeurt.
 • Wanneer dat nodig is, kan de mentor ook, samen met de bewindvoerder, een PGB voor je aanvragen en beheren.
 • Als je zorg krijgt, wordt voor jou jaarlijks een zorgplan opgesteld. De mentor controleert of de doelen in het zorgplan bij jou passen en of iedereen zich aan de in het zorgplan gemaakte afspraken houdt.
 • Daarvoor zal de mentor zoveel mogelijk ook aanwezig zijn bij jouw zorgplanbesprekingen.
 • Als het nodig is dat je een steviger netwerk om je heen krijgt om jou te ondersteunen, gaat de mentor kijken hoe we dat kunnen realiseren.
 • Wanneer nodig kan de mentor ook aanwezig zijn bij lastige gesprekken met bijvoorbeeld je familie of je zorgverleners. De mentor helpt je dan goed te verwoorden wat jij belangrijk vindt.
 • De rechter controleert ieder jaar alles wat de mentor voor jou heeft gedaan. De rechter kijkt of jouw belangen goed behartigd zijn door de mentor.
 • Mentorschap kun je niet zomaar stoppen. De rechter beslist hierover nadat er om opheffing is gevraagd.

Kosten

 • Om aan mentorschap zijn kosten verbonden. Heb je een inkomen op bijstandsniveau, dan worden deze kosten in de meeste gevallen volledig vergoed vanuit de bijzondere bijstand van de gemeente. Is jou inkomen hoger dan de bijstandsnorm, dan kan het zijn dat je (een deel van) de kosten zelf moet betalen. De tarieven staan onder Downloads.

Hulp nodig?

Neem contact met ons op. Wij zijn op werkdagen van 08.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.30 uur bereikbaar.

Contact opnemen

Waarmee kunnen wij u helpen?

Wij bieden maatwerk voor al uw (financiële) zorg vragen.