Inkomens-beheer

Financiën op orde brengen

Heeft uw cliënt moeite met het regelen van zijn/haar financiën, maar is beschermingsbewind een te zware maatregel, dan bent u bij Fidinda aan het juiste adres! Wij helpen mensen van 18 jaar en ouder bij het regelen van hun financiën. 

Problemen bij het regelen van de financiën kunnen bijvoorbeeld veroorzaakt worden door een geestelijke of lichamelijke beperking, waardoor het omgaan met geld moeilijk is voor uw cliënt of door (tijdelijke) omstandigheden waardoor overzicht op de financiën houden even niet meer lukt. Financiële problemen kunnen zorgen voor heel veel stress, met alle gevolgen van dien. Het is ons doel om cliënten weer op weg te helpen. 

Wij werken onder toezicht van de rechtbank. Hiernaast zijn wij aangesloten bij de branchevereniging voor professionele bewindvoerders, mentoren, curatoren en inkomensbeheerders (Horus). Zowel de rechtbank als Horus controleren of wij ons werk goed doen. U weet zo dat de financiën van uw cliënt in professionele, vertrouwde handen is.

Als uw cliënt het overzicht op zijn/haar financiën niet meer goed kan houden, maar wel zelf zaken zoals de belastingaangifte en het aanvragen van voorzieningen kan regelen of als uw cliënt een goed lopende onderneming heeft, maar wat hulp nodig heeft bij het regelen van de privé- en/of zakelijke financiën, kan inkomensbeheer een goede oplossing zijn. Er zijn 3 vormen van inkomensbeheer, namelijk; Uitgebreid, Basis en Zakelijk. Tijdens een intakegesprek kunnen we bespreken welke vorm het beste bij uw cliënt past.

Inkomensbeheer is een overeenkomst die uw cliënt met ons sluit waarin wij afspreken wat wij voor de cliënt doen en wat de cliënt zelf blijft doen. Er geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Aan inkomensbeheer zijn kosten verbonden. De tarieven vindt u bij Downloads op deze website. 

Wanneer is besloten welke vorm van inkomensbeheer het beste bij uw cliënt past en de overeenkomst is getekend, kunnen wij voor uw cliënt aan de slag. Wij zullen de vaste lasten betalingen gaan verrichten en leefgeld aan uw cliënt overmaken. Indien uw cliënt 1 schuldeiser heeft of een schuldenlast van maximaal € 3.000,- zullen wij, bij een stabiel budget en een stabiele persoonlijke situatie, betalingsregelingen treffen. Indien nodig kunnen wij ook schuldhulpverlening aanvragen bij de gemeente, hiervoor worden dan extra afspraken gemaakt met de cliënt. 

Tijdens onze dienstverlening verwachten wij ook iets van de cliënt, namelijk dat hij/zij meewerkt. Denk hierbij aan het tijdig informeren over wijzigingen, het aanvragen van (voorliggende) voorzieningen en het doen van belastingaangifte. De dienstverlening valt of staat met deze samenwerking! Indien wenselijk kunnen wij voor de cliënt ook extra werkzaamheden uitvoeren. Daar zijn dan kosten buiten het maandelijkse tarief aan verbonden. Dit gaat altijd in overleg en wordt pas na akkoord van de cliënt gedaan.

Wij hebben uitgebreide ervaring als inkomensbeheerder en stellen onze kennis en ervaring graag in dienst van het verbeteren van de financiële situatie van uw cliënt.


Hulp nodig?

Neem contact met ons op. Wij zijn op werkdagen van 08.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.30 uur bereikbaar.

Contact opnemen

Waarmee kunnen wij u helpen?

Wij bieden maatwerk voor al uw (financiële) zorg vragen.