Veelgestelde vragen

Financiële zorg

Kan ik zomaar bij jullie langskomen?

Nee, als u iemand wilt spreken dient u vooraf uw contactpersoon te benaderen om een afspraak in te plannen. U kunt ons natuurlijk altijd een e-mail of portal bericht sturen of ons bellen.

Kan ik bij jullie onder beschermingsbewind staan of in inkomensbeheer zitten als ik ook al bij jullie in de WSNP zit?

Nee, helaas is dit niet mogelijk. Om belangenverstrengeling te voorkomen kun je niet bij hetzelfde kantoor in de WSNP zitten én onder beschermingsbewind/curatele staan of in inkomensbeheer zitten. Als u al bij ons in de WSNP zit dient u uw aanvraag voor bewind, curatele of inkomensbeheer bij een ander kantoor te doen. Als u al bij ons onder beschermingsbewind/curatele staat of in inkomensbeheer zit en er wordt een aanvraag WSNP gedaan zal de rechter, als u wordt toegelaten, een ander kantoor als WSNP bewindvoerder benoemen.

Kan ik naar jullie overstappen?

Ja, als er een gegronde reden is om over te willen stappen van uw huidige bewindvoerder, curator of inkomensbeheerder is dit zeker mogelijk. Vul het aanmeldformulier in en stuur deze aan ons toe, wij nemen dan contact met u op. U kunt ons ook eerst bellen of een e-mail sturen.

Hoe kan ik stoppen met bewind?

Neem eerst contact met ons op, dan bespreken wij uw wensen en de mogelijkheden. Beschermingsbewind en curatele kunnen alleen worden beëindigd nadat de rechter hiermee akkoord gaat. Soms kunnen wij samen een verzoek tot opheffing indienen, soms zult u dit alleen doen waarna er een zitting zal volgen. Het kan ook zijn dat er al een einddatum in uw beschikking is opgenomen, als er voor deze einddatum geen opheffingsverzoek wordt ingediend bij de rechter, zal deze datum automatisch worden aangehouden. Inkomensbeheer gaat niet via de rechter, hierbij geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

WSNP

Ik ben net toegelaten tot de WSNP, wat gebeurt er nu?

De bewindvoerder krijgt bericht van uw toelating vanuit de Rechtbank. Zodra deze dat weet, sturen wij u een brief dat we op huisbezoek komen. In die brief zit een intakelijst die u in moet vullen. Ook moet u kopieën van alle vaste lasten, inkomsten en bankafschriften klaarleggen.

Hoe laat komt de bewindvoerder op huisbezoek?

Dit staat nooit helemaal vast. De tijd hangt af van het aantal huisbezoeken die dag plaatsvinden en of alle voorgaande cliënten alle gegevens al klaar hadden liggen. Het enige wat van tevoren duidelijk is, is de dag van het huisbezoek. U kunt wel 1 dag van tevoren bellen of er al iets meer duidelijk is.

Krijg ik een bevestiging indien ik toegelaten ben tot de WSNP?

Ja, ten alle tijden krijgt u daar een bevestiging van. De Rechtbankstuurt u het toelatingsvonnis zo snel mogelijk toe.

Kan ik alsnog de WSNP niet door laten gaan?

Nee. U zit in een wettelijk stelsel waar u niet als u dat zelf wilt uit kunt stappen. Dit kan alleen de Rechtbank na voordracht door de bewindvoerder of Rechter-Commissaris beslissen. Vergelijk het maar met een hoge glijbaan. Als u daar bent ingestapt kunt u er ook niet halverwege uit stappen.

Hoe kan ik mijn vordering bij uw kantoor indienen?

Dat kan via het emailadres info@fidindagroep.nl

FIDINDA FINANCIËLE ZORG GROEP

Inzicht op uitzicht

Voor alle vormen van (financiële) zorgverlening: wij helpen u samen op weg naar een stabiele toekomst.