Disclaimer

Onderstaande is van toepassing op onze website

Door de website www.fidindagroep.nl te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

U erkent en respecteert het recht van Fidinda Financiële Zorg Groep als eigenaar van deze website om deze te wijzigen en aan te passen. Fidinda Financiële Zorg Groep spant er zich voor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Fidinda Financiële Zorg Groep verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Fidinda Financiële Zorg Groep is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of de content met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Fidinda Financiële Zorg Groep mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Fidinda Financiële Zorg Groep is niet aansprakelijk voor de gevolgen van veranderingen.

Fidinda Financiële Zorg Groep aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of verouderde content of bestanden op deze website. U doet, door het gebruik van deze website, afstand van het recht Fidinda Financiële Zorg Groep voor onjuiste inhoud aansprakelijk te stellen.

Contact opnemen

Waarmee kunnen wij u helpen?

Wij bieden maatwerk voor al uw (financiële) zorg vragen.