WSNP

   U krijgt specialistische hulp door kundig en ervaren personeel
   Wij zijn transparant en goed bereikbaar

Hier vindt u voorlichtingsfilmpjes over de WSNP en schuldhulpverlening. Wel zo makkelijk!

U hebt problematische schulden en uw bewindvoerder heeft gezorgd voor een aanmelding bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. De gemeente probeert in een “minnelijke schuldregeling of MSNP” uw schuldeisers te overtuigen om akkoord te gaan met een afkooppercentage op de openstaande schulden.

Soms lukt de MSNP niet. Schuldeisers vinden bijvoorbeeld het aanbod te laag omdat u in de toekomst meer kunt gaan verdienen. Het kan ook zijn dat de schuldenlast niet volledig in kaart kan worden gebracht omdat u geen vaste woon- of verblijfplaats hebt gehad of de post niet hebt bewaard. Of er zijn bijvoorbeeld fraudeschulden en boetes. 

Als de MSNP mislukt dan is er gelukkig nóg een mogelijkheid om te proberen uw schulden te saneren. Dan kan de WSNP, de Wet Schuldsanering, voor u worden aangevraagd. De gemeente kan de WSNP aanvragen, maar ook Fidinda kan dit voor u doen. Neem gerust contact met ons op als u hulp wenst bij een WSNP aanvraag door een mail met uw naam en telefoonnummer te sturen naar schuldsaneringen@fidindagroep.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Na ontvangst van de aanvraag kijkt de rechter naar uw omstandigheden en de aard van de schuldenlast. Was het overmacht dat de schulden zijn ontstaan of bent u “niet te goeder trouw” geweest? Als u onder beschermingsbewind staat kan deze hulp een positief effect hebben op de beslissing van de rechter.

Als u wordt toegelaten tot de WSNP: Gefeliciteerd! De WSNP biedt o.a. bescherming tegen beslagen, contacten met schuldeisers en een voortdurend oplopende schuldenlast.

Gedurende 18 maanden neemt de WSNP bewindvoerder alle contacten met de schuldeisers over. Als u in de MSNP schulden over het hoofd hebt gezien - schulden die dan wél géén probleem mogen zijn voor de toepassing van de WSNP,  zoals fraude - dan zullen deze ook worden gesaneerd.

Gedurende 18 maanden wordt uw schuldenlast “bevroren”. U spaart in deze periode, en na 18 maanden zal de WSNP bewindvoerder de schuldeisers, na aftrek van de kosten van de WSNP, betalen wat u hebt gespaard. In deze periode wordt automatisch rekening gehouden met schommelingen in het inkomen. Uw WSNP bewindvoerder en ook de rechter kijken met een betrokken blik naar uw mogelijkheden en omstandigheden.

U verdient de “schone lei” als u werkt aan het probleem waardoor u in de schulden bent gekomen. U houdt de WSNP bewindvoerder 18 maanden lang op de hoogte van financiële en persoonlijke situatie, u spant zich maximaal in om te solliciteren naar werk als u een uitkering hebt, u spaart voor de schuldeisers als uw inkomen dat toelaat én u maakt geen nieuwe schulden meer. Uw beschermingsbewindvoerder is daarbij uw grote hulp in het verstrekken van informatie, het sparen voor de schuldeisers en het vóórkomen van nieuwe schulden. Uw samenwerking met de beschermingsbewindvoerder is daarin heel belangrijk.

De WSNP bewindvoerder doet ander werk dan uw beschermingsbewindvoerder. De WSNP bewindvoerder gaat alléén over het saneren van de schulden. Uw beschermingsbewindvoeder gaat over uw inkomen en uw betalingen.

De WSNP bewindvoerder rapporteert iedere 3 maanden aan de rechter hoe het met uw zaak gaat. De WSNP bewindvoerder moet niet alleen uw belangen bewaken maar ook de belangen van de schuldeisers. Zij hebben er recht op dat u zich maximaal inspant om de verplichtingen na te komen. De WSNP bewindvoerder zal u goed voorlichten wat er van u wordt verwacht en werkt intensief samen met de beschermingsbewindvoerder.


Op de website van Bureau WSNP kunt u filmpjes, brochures, folders en informatie vinden over de wettelijke schuldsanering.

Hulp nodig?

Neem contact met ons op. Wij zijn op werkdagen van 08.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.30 uur bereikbaar.

Contact opnemen

Waarmee kunnen wij u helpen?

Wij bieden maatwerk voor al uw (financiële) zorg vragen.