Schuld­hulpverlening

Schulden oplossen

Heeft uw cliënt problematische schulden welke hij/zij zelf niet binnen 3 jaar af kan lossen? Dan kan uw cliënt een aanvraag schuldhulpverlening indienen bij de gemeente. Vaak is er naast schuldhulpverlening ook andere hulp nodig zoals bewindvoering, curatele of inkomensbeheer. Zoekt u hiervoor hulp voor uw cliënt? Dan bent u bij Fidinda aan het juiste adres! Wij helpen mensen van 18 jaar en ouder bij het regelen van hun financiën. Problemen bij het regelen van de financiën kunnen bijvoorbeeld veroorzaakt worden door psychische problemen of het niet meer overzien van gemaakte schulden. Financiële problemen kunnen zorgen voor heel veel stress, met alle gevolgen van dien. Het is ons doel om cliënten weer op weg te helpen. 

Hier vindt u voorlichtingsfilmpjes over schuldhulpverlening en de WSNP. Wel zo makkelijk!

Wij werken onder toezicht van de rechtbank. Daarnaast zijn wij aangesloten bij de branchevereniging voor professionele bewindvoerders, mentoren, curatoren en inkomensbeheerders (Horus). Zowel de rechtbank als Horus controleren of wij ons werk goed doen. U weet zo dat de financiën van uw cliënt in professionele, vertrouwde handen zijn.

Wanneer uw cliënt bij ons onder bewindvoering of curatele staat en problematische schulden heeft, zullen wij bij een stabiel budget en een stabiele persoonlijke situatie, schuldhulpverlening aanvragen bij de gemeente. Ook bij inkomensbeheer is dit in overleg een optie. Mocht uw cliënt ondernemer zijn en de gemeente waar uw cliënt woont daarvoor geen schuldhulpverlening bieden, dan kan Fidinda zelf een minnelijke schuldregeling voorstellen aan de schuldeisers. 

Schuldhulpverlening is een traject van 3 jaar dat start zodra alle schuldeisers akkoord zijn met het aanbod dat door schuldhulpverlening wordt gedaan. Dit aanbod is een bepaald deel van de schuld, bijvoorbeeld 50%. Dit aanbod wordt berekend door te bekijken hoeveel de cliënt in 3 jaar tijd kan aflossen. Als de schuldhulpverlening start spaart de cliënt maandelijks een bedrag voor de schuldeisers. Aan het einde van de 3 jaar, als de cliënt zich goed aan de regels heeft gehouden en genoeg heeft gespaard, zal de rest van de nog openstaande schuld worden kwijtgescholden. Het kan zijn dat niet alle schuldeisers akkoord gaan met het aanbod dat schuldhulpverlening heeft gedaan. In dat geval kan de schuldhulpverlener een dwangakkoord en/of WSNP verzoek indienen bij de rechtbank. Als het dwangakkoord wordt toegewezen, kan de schuldhulpverlening als nog starten. Uitleg over de WSNP vindt u hier.

Er zijn 3 vormen van schuldhulpverlening, namelijk; 

  • Een minnelijke schuldhulpverlening waarbij de cliënt maandelijks spaart op basis van het vrij te laten bedrag die wordt berekend door de schuldhulpverlener. Dit bedrag kan steeds veranderen als de cliënt meer of minder inkomen ontvangt of de vaste lasten veranderen. 3 maal wordt het gespaarde bedrag jaarlijks uitbetaald aan de schuldeisers.
  • Een saneringskrediet waarbij de Kredietbank het voorgestelde bedrag (gebaseerd op wat de cliënt naar verwachting in 3 jaar kan sparen) in 1 keer uitbetaalt aan de schuldeisers waarna de schulden worden kwijtgescholden. De cliënt betaalt dan 3 jaar lang een vast bedrag per maand terug aan de Kredietbank.
  • Een voorstel tegen finale kwijting waarbij de schuldhulpverlener een eenmalig gespaard of geschonken bedrag voorstelt aan de schuldeiser(s) en vraagt de schuld hierna helemaal kwijt te schelden. Dit voorstel komt weinig voor aangezien de schuldeiser(s) hier alleen in hele uitzonderlijke gevallen mee akkoord gaan.

Tijdens onze dienstverlening verwachten wij ook iets van de cliënt, namelijk dat hij/zij meewerkt. Denk hierbij aan het tijdig informeren over wijzigingen en het zich houden aan de gemaakte afspraken. De dienstverlening valt of staat met deze samenwerking!

Indien uw cliënt bij ons onder bewindvoering of curatele staat zijn er geen kosten verbonden aan schuldhulpverlening. Bij inkomensbeheer zullen er, na akkoord van uw cliënt, meerwerkkosten in rekening kunnen worden gebracht. Dit gaat altijd in overleg met de cliënt.

Wij hebben uitgebreide ervaring als bewindvoerder, curator, inkomensbeheerder, schuldhulpverlener en WSNP bewindvoerder en stellen onze kennis en ervaring graag in dienst van het verbeteren van de financiële situatie van uw cliënt.


Hulp nodig?

Neem contact met ons op. Wij zijn op werkdagen van 08.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.30 uur bereikbaar.

Contact opnemen

Waarmee kunnen wij u helpen?

Wij bieden maatwerk voor al uw (financiële) zorg vragen.