Wilt uw cliënt een levenstestament opstellen, maar heeft hij/zij geen mensen om zich heen om hierin te benoemen? Is uw cliënt erfgenaam in een nalatenschap en heeft hij/zij hulp nodig bij de afwikkeling hiervan? Wilt uw cliënt graag dat zijn/haar nalatenschap goed wordt afgehandeld na overlijden, maar heeft uw cliënt geen erfgenamen die dit kunnen doen? Of heeft uw cliënt wel erfgenamen, maar wil hij/zij dat de nalatenschap na overlijden voor hen wordt beheerd? Dan bent u bij Fidinda aan het juiste adres! 

Levenstestament
Uw cliënt kan Fidinda in het levenstestament benoemen als bewindvoerder en/of mentor om de financiën en/of zorg goed te regelen zodra uw cliënt hier zelf niet meer toe in staat is. In een levenstestament wordt bij leven bij de notaris vastgelegd wat de wensen van uw cliënt zijn voor zijn/haar zorg en/of financiën voor als er een moment komt dat uw cliënt hier zelf niet meer over kan beslissen. Uw cliënt kan hierin een gemachtigde, bewindvoerder en/of mentor benoemen. Op het moment dat uw cliënt zelf niet meer in staat is om de  financiële en/of zorg gerelateerde zaken te regelen, zal de gemachtigde, bewindvoerder en/of mentor deze zaken gaan regelen.

Uw cliënt kan zelf kiezen wie hij/zij benoemt in het levenstestament. In veel gevallen wordt er gekozen voor familieleden, maar als dit niet kan of de cliënt dit niet wilt, kan uw cliënt Fidinda Zorg voor Later laten benoemen. Uw cliënt kan Fidinda Zorg voor Later ook laten aanstellen als toezichthouder op de uitvoering van het levenstestament door bijvoorbeeld een familielid. Zie hiervoor de informatie onder Toezicht op levenstestamenten.

Nalatenschap afwikkelen
In opdracht van uw cliënt kan Fidinda nalatenschappen afwikkelen waarin uw cliënt erfgenaam is. Als uw cliënt erfgenaam is in een nalatenschap moet uw cliënt eerst beslissen of hij/zij de nalatenschap zuiver wilt aanvaarden, beneficiair wilt aanvaarden of wilt verwerpen. Op de website van Rechtspraak.nl vindt u hier meer informatie over. 

Wanneer uw cliënt de nalatenschap aanvaard, moet deze ook worden afgewikkeld. Het kan zijn dat dit wordt gedaan door de testamentair executeur die is benoemd in het testament van de overledene, dat uw cliënt samen met de andere erfgena(a)m(en) 1 persoon aanwijst om de nalatenschap af te wikkelen of dat uw cliënt samen met de andere erfgena(a)m(en) een notaris vraagt de nalatenschap af te wikkelen. 

Wij kunnen de afwikkeling van de nalatenschap ook voor uw cliënt verzorgen. Wij stellen dan samen een maatwerk overeenkomst op en gaan voor uw cliënt aan de slag. Na het afwikkelen van de nalatenschap ontvangt uw cliënt en de eventuele andere erfgenamen een rekening en verantwoording van ons waarin precies staat hoe groot de nalatenschap was, wat daar van betaald is en hoe de uitdeling plaats heeft gevonden.  

Testamentair executeur
Uw cliënt kan Fidinda ook benoemen als testamentair executeur in het testament zodat de nalatenschap van uw cliënt na overlijden goed af wordt gehandeld voor de erfgenamen. 

Een testamentair executeur is degene die uw cliënt in zijn/haar testament bepaalde bevoegdheden geeft om de afwikkeling van de nalatenschap te kunnen regelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het stopzetten van inkomsten- en vaste lasten, het regelen van de uitvaart, het beschrijven van de inboedel, ontruimen van de woning en/of het verkopen van de woning. Uw cliënt kan in het testament zelf vastleggen waarvoor hij/zij wilt dat de testamentair executeur verantwoordelijk is. Uw cliënt kan ook meerdere personen aanstellen, bijvoorbeeld een familielid als begrafenis executeur en Fidinda Zorg voor Later als beheers executeur. 

In veel gevallen wordt er gekozen voor familieleden, maar als uw cliënt dit niet wilt of dit niet kan, kan uw cliënt Fidinda Zorg voor Later laten benoemen.  

Testamentair bewind
Tenslotte kan uw cliënt Fidinda benoemen als bewindvoerder over 1 of meer goederen van de nalatenschap. (Een deel van) het vermogen wordt dan na overlijden van uw cliënt onder bewind gesteld.

Wanneer uw cliënt in zijn/haar testament een bewindvoerder aanstelt over 1 of meer goederen van de nalatenschap, is er na uw overlijden sprake van testamentair bewind. De bewindvoerder zal het (deel van het) vermogen die onder bewind is gesteld voor de erfgena(a)m(en) gaan beheren.

Uw cliënt kan hier bijvoorbeeld voor kiezen in het belang van de erfgena(a)m(en) als zij bijvoorbeeld minderjarig zijn, er sprake is van een geestelijke of lichamelijke beperking of verslavingsproblematiek. Het kan ook zijn dat uw cliënt hiervoor kiest omdat er sprake is van vruchtgebruik op uw woning die hij/zij wilt aanhouden na overlijden of vanwege een gemeenschappelijk eigendom zoals bijvoorbeeld een landgoed. 

Hulp nodig?

Neem contact met ons op. Wij zijn op werkdagen van 08.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.30 uur bereikbaar.

Benieuwd naar onze andere diensten?

Contact opnemen

Waarmee kunnen wij u helpen?

Wij bieden maatwerk voor al uw (financiële) zorg vragen.