Zorg voor later

Levens­testamenten en nalaten­schappen

Wil uw cliënt een levenstestament of testament opstellen, maar heeft hij/zij geen mensen om zich heen om hierin te benoemen? Is uw cliënt erfgenaam in een nalatenschap en heeft hij/zij hulp nodig bij de afwikkeling hiervan? Of heeft uw cliënt wel erfgena(a)m(en), maar wil hij/zij dat de nalatenschap na overlijden voor hen wordt beheerd? Dan bent u bij Fidinda aan het juiste adres! 

Levenstestament

 • Uw cliënt kan Fidinda als 1e of 2e bewindvoerder en/of mentor in het levenstestament benoemen om de financiën en/of zorg goed te regelen zodra uw cliënt hier zelf niet meer toe in staat is. In een levenstestament wordt bij leven bij de notaris vastgelegd wat de wensen van uw cliënt zijn voor zijn/haar financiën en/of zorg voor als er een moment komt dat uw cliënt hier zelf niet meer over kan beslissen. Uw cliënt kan hierin een gemachtigde of bewindvoerder en/of mentor benoemen. Op het moment dat uw cliënt zelf niet meer in staat is om de financiële en/of zorg gerelateerde zaken te regelen, zal de gemachtigde of bewindvoerder en/of mentor deze zaken gaan regelen.
 • Uw cliënt kan zelf kiezen wie hij/zij benoemt in het levenstestament. In veel gevallen wordt er gekozen voor familieleden, maar als dit niet kan of de cliënt dit niet wil, kan uw cliënt Fidinda benoemen. Uw cliënt kan Fidinda ook als 2e in het levenstestament benoemen, voor het geval de 1e benoemde zijn/haar werkzaamheden niet meer kan of wil uitvoeren.

 • Ook kan uw cliënt Fidinda benoemen als toezichthouder op de uitvoering van het levenstestament als bijvoorbeeld een familielid is benoemd als gemachtigde. Zie hiervoor de informatie onder Toezicht op levenstestamenten. 

Executeur-afwikkelingsbewindvoerder en begrafenisexecuteur

 • Uw cliënt kan Fidinda ook benoemen als executeur-afwikkelingsbewindvoerder en/of als begrafenisexecuteur in het testament zodat de nalatenschap van uw cliënt na overlijden goed wordt afgehandeld voor de erfgena(a)m(en) en/of de uitvaart goed wordt geregeld.
 • Een executeur-afwikkelingsbewindvoerder is degene die door de benoeming in het testament van uw cliënt bepaalde bevoegdheden krijgt om de afwikkeling van de nalatenschap te kunnen regelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het stopzetten van de inkomsten en vaste lasten, het beschrijven van de inboedel, het ontruimen en/of het verkopen van de woning en het liquideren van een B.V.. Een begrafenisexecuteur is degene die door de benoeming in het testament van uw cliënt de bevoegdheid krijgt om de uitvaart te regelen.

 • Uw cliënt kan ook meerdere personen aanstellen, bijvoorbeeld een partner als 1e executeur-afwikkelingsbewindvoerder en indien hij/zij deze werkzaamheden ten tijde van het overlijden niet meer kan of wil uitvoeren, Fidinda als 2e executeur-afwikkelingsbewindvoerder en als begrafenisexecuteur.

Testamentair bewind

 • Tenslotte kan uw cliënt Fidinda benoemen als bewindvoerder over 1 of meer goederen van de nalatenschap. (Een deel van) het vermogen wordt dan na overlijden van uw cliënt onder bewind gesteld.
 • Wanneer uw cliënt in zijn/haar testament een bewindvoerder aanstelt over 1 of meer goederen van de nalatenschap, is er na het overlijden van uw cliënt sprake van testamentair bewind. De bewindvoerder zal het (deel van het) vermogen dat onder bewind is gesteld voor de erfgena(a)m(en) gaan beheren.

 • Uw cliënt kan hiervoor kiezen in het belang van zijn/haar erfgena(a)m(en) als zij bijvoorbeeld minderjarig zijn, er sprake is van een geestelijke of lichamelijke beperking of verslavingsproblematiek. Het kan ook zijn dat uw cliënt hiervoor kiest omdat er sprake is van vruchtgebruik op de woning waarvan uw cliënt wil dat die na overlijden (voor een bepaalde periode) niet wordt verkocht of vanwege een gemeenschappelijk eigendom zoals bijvoorbeeld een landgoed. 

Nalatenschap afwikkelen

 • In opdracht van uw cliënt kan Fidinda nalatenschappen afwikkelen waarin uw cliënt erfgenaam is. Als uw cliënt erfgenaam is in een nalatenschap moet uw cliënt eerst beslissen of hij/zij de nalatenschap zuiver wil aanvaarden, beneficiair wil aanvaarden of wil verwerpen. Op de website van Rechtspraak.nl vindt u hier meer informatie over. 
 • Wanneer uw cliënt de nalatenschap aanvaard, moet deze ook worden afgewikkeld. Het kan zijn dat dit wordt gedaan door de executeur-afwikkelingsbewindvoerder die is benoemd in het testament van de overledene;
  dat uw cliënt samen met de andere erfgena(a)m(en) 1 persoon aanwijst om de nalatenschap af te wikkelen óf
  dat uw cliënt samen met de andere erfgena(a)m(en) een notaris of Fidinda vraagt de nalatenschap af te wikkelen. 

 • Als uw cliënt erfgenaam is en uw cliënt advies wenst over wat hij/zij moet doen om de nalatenschap af te wikkelen, kan uw cliënt Fidinda vragen om een adviesgesprek. Fidinda biedt deze dienst ook aan via uitvaartondernemers. Zij kunnen dit voor een vast tarief als nazorggesprek aanbieden bij het verzorgen van een uitvaart.

 • Indien uw cliënt Fidinda vraagt om de nalatenschap voor hem/haar en eventuele andere erfgena(a)m(en) af te wikkelen, stellen wij samen een opdrachtovereenkomst op waar de omvang van de volmacht in wordt vastgelegd. Onze kosten worden ingehouden op de nalatenschap, er hoeft vooraf niets door uw cliënt betaald te worden. Na het afwikkelen van de nalatenschap ontvangt uw cliënt en de eventuele andere erfgena(a)m(en) een rekening en verantwoording van ons waarin precies staat hoe groot de nalatenschap was, wat daarvan betaald is en hoe de uitdeling plaats heeft gevonden.  

 • Is sommige gevallen kan het nodig zijn om een nalatenschap te laten vereffenen. Hiervoor verwijzen wij u naar Uw Vereffenaar.

Hulp nodig?

Neem contact met ons op. Wij zijn op werkdagen van 08.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.30 uur bereikbaar.

Benieuwd naar onze andere diensten?

Contact opnemen

Waarmee kunnen wij u helpen?

Wij bieden maatwerk voor al uw (financiële) zorg vragen.