Foto ouderenmishandeling training

Training

aanpak en preventie financieel misbruik ouderen

TRAINING
AANPAK EN PREVENTIE FINANCIEEL MISBRUIK OUDEREN

Het houdt niet op, totdat je iets doet!
Wij verwachten dat door de vergrijzing en omdat ouderen langer thuis blijven wonen, ouderenmishandeling  zonder effectieve preventie en aanpak zal toenemen. We zijn daarom lid van twee Lokale Allianties, netwerken van organisaties die te maken hebben met de doelgroep ouderen.

Om een bijdrage te leveren aan preventie en aanpak, heeft Fidinda de training preventie en aanpak financieel misbruik ontwikkeld. Met deze training leveren wij een belangrijk bijdrage aan de ontwikkeling van bewustwording en deskundigheidsbevordering van hulpverleners.

Exacte cijfers zijn niet bekend, maar jaarlijks zijn naar schatting zo'n 200.000 ouderen het slachtoffer van mishandeling (Bron: Regioplan 2018). Dat is maar liefst 1 op de 20 ouderen! Financieel misbruik is één van de vormen.

Wat is financieel misbruik?
Het misbruik maken van de bezittingen van een oudere, waarbij sprake is van een afhankelijkheidsrelatie tussen de verdachte en de oudere. Voorbeelden van financiële uitbuiting zijn diefstal en het veranderen van het testament. Ook het financieel kort houden is een vorm van financieel misbruik. Signalen zijn onder andere het verdwijnen van bezittingen en het ontstaan van plotselinge schulden.

Kwetsbare ouderen die niet (goed) voor zichzelf kunnen opkomen of durven  praten, hebben anderen nodig die signalen herkennen en over gaan tot  handelen. Het is daarom belangrijk dat de professionele en vrijwillige hulpverleners de signalen herkennen van financieel misbruik en weten hoe zij moeten handelen om dit financieel misbruik te onderzoeken en te stoppen.

DE  TRAINING
Bewustwording van ouderenmishandeling, kennis over de verschillende vormen van ouderenmishandeling, hoe je het herkent, wie zijn de plegers, wie zijn de risicofactoren/groepen, bespreken van vermoedens, het inschakelen van hulp en de mogelijkheden om financieel misbruik te voorkomen is het doel van deze 2 uur durende basistraining.

Programma

 • Kennis over ouderenmishandeling en de verschillende vormen
 • Financieel misbruik
 • Signalen bij slachtoffer en dader
 • Risicofactoren slachtoffer en dader
 • Handelingsmogelijkheden: Samenwerken met Veilig Thuis en andere ketenpartners
 • Aan de slag met een casus
 • Preventie

 Resultaat

 • Kennis hebben van de verschillende vormen van ouderenmishandeling;
 • In staat in een vroegtijdig stadium zorgen signaleren en bewust te zijn van de risicogroepen
 • In staat door hun attitude en gespreksvaardigheden de oudere en/of betrokkene(n) uitnodigen tot een gesprek;
 • In staat zorgen te delen bespreken met de oudere en/of betrokkene(n)
 • Bij wie je terecht kan met je zorgen
 • Mogelijkheden preventie

Middelen

 • Stelling
 • Praktijkvoorbeelden
 •  Video's
 •  Casuïstiekbespreking

Interesse?
Wilt u meer informatie over het programma, resultaten en kosten van de training, neem dan vrijblijvend contact met ons op door te bellen naar mevrouw S. Ros  0646370868 of een e-mail te sturen naar s.ros@fidindagroep.nl

Contact opnemen

Waarmee kunnen wij u helpen?

Wij bieden maatwerk voor al uw (financiële) zorg vragen.