Zorg voor later

In een notendop

Hulp nodig?

Neem contact met ons op. Wij zijn op werkdagen van 08.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.30 uur bereikbaar.

Waarom Zorg voor Later?

 • U wilt graag een levenstestament opstellen, maar u heeft geen mensen om u heen wie u hierin wilt of kunt benoemen;
 • U bent erfgenaam in een nalatenschap en heeft hulp nodig bij de afwikkeling hiervan;
 • U wilt graag dat uw nalatenschap goed wordt afgehandeld na uw overlijden, maar u heeft geen erfgenamen die dit kunnen doen;
 • U heeft erfgenamen, maar als u komt te overlijden wilt u dat de nalatenschap welke zij ontvangen voor hen wordt beheerd.  

Wat is Zorg voor Later?

 • U kunt ons in uw levenstestament laten benoemen als bewindvoerder om uw financiën en/of als mentor om uw zorg goed te regelen zodra u hier zelf niet meer toe in staat bent.
 • Wij kunnen de nalatenschap waarin u erfgenaam bent voor u afwikkelen.
 • U kunt ons benoemen als testamentair executeur in uw testament zodat wij de nalatenschap na uw overlijden goed af kunnen handelen voor uw erfgenamen.
 • U kunt ons in uw testament laten benoemen als bewindvoerder over 1 of meer goederen van uw nalatenschap. (Een deel van) het vermogen wordt dan na uw overlijden onder bewind gesteld, niet de erfgena(a)m(en).

Wat is een levenstestament?

 • In een levenstestament legt u bij leven bij de notaris vast wat uw wensen zijn voor uw zorg en/of financiën voor als er een moment komt dat u hier zelf niet meer over kunt beslissen. U kunt hierin een gemachtigde, bewindvoerder en/of mentor benoemen. Op het moment dat u zelf niet meer in staat bent uw financiële en/of zorg gerelateerde zaken te regelen, zal de gemachtigde, bewindvoerder en/of mentor deze zaken voor u gaan regelen.
 • U kunt zelf kiezen wie u benoemt in uw levenstestament. In veel gevallen wordt er gekozen voor familieleden, maar als u dit niet wilt of dit niet kan, kunt u Fidinda Zorg voor Later laten benoemen. 
 • Ook kunt u Fidinda Zorg voor Later aanstellen als toezichthouder op de uitvoering van uw levenstestament door bijvoorbeeld een familielid. Zie hiervoor de informatie onder Toezicht op levenstestamenten.

Wanneer moet u een nalatenschap afwikkelen?

 • Als u erfgenaam bent in een nalatenschap moet u eerst beslissen of u de nalatenschap zuiver wilt aanvaarden, beneficiair wilt aanvaarden of wilt verwerpen. Op de website van Rechtspraak.nl vindt u hier meer informatie over.
 • Wanneer u de nalatenschap aanvaard, moet deze ook worden afgewikkeld. Het kan zijn dat dit wordt gedaan door de testamentair executeur die is benoemd in het testament van de overledene, dat u samen met de andere erfgena(a)m(en) 1 persoon aanwijst om de nalatenschap af te wikkelen of dat u samen met de andere erfgena(a)m(en) een notaris vraagt de nalatenschap af te wikkelen. 
 • Wij kunnen de afwikkeling van de nalatenschap ook voor u verzorgen. Wij stellen dan samen een maatwerk overeenkomst op en gaan voor u aan de slag. Na het afwikkelen van de nalatenschap ontvangen u en de eventuele andere erfgenamen een rekening en verantwoording van ons waarin precies staat hoe groot de nalatenschap was, wat daar van betaald is en hoe de uitdeling plaats heeft gevonden.  

Wat is een testamentair executeur?

 • Een testamentair executeur is degene die u in uw testament bepaalde bevoegdheden geeft om de afwikkeling van uw nalatenschap te kunnen regelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het stopzetten van uw inkomsten- en vaste lasten, het regelen van uw uitvaart, het beschrijven van uw inboedel, ontruimen van uw woning en/of het verkopen van uw woning. U kunt in het testament zelf vastleggen waarvoor u wilt dat de testamentair executeur verantwoordelijk is. U kunt ook meerdere personen aanstellen, bijvoorbeeld een familielid als begrafenis executeur en Fidinda Zorg voor Later als beheers executeur. 
 • In veel gevallen wordt er gekozen voor familieleden, maar als u dit niet wilt of dit kan niet, kunt u Zorg voor Later laten benoemen.  

Wat is testamentair bewind?

 • Wanneer u in uw testament een bewindvoerder aanstelt over 1 of meer goederen van uw nalatenschap, is er na uw overlijden sprake van testamentair bewind. De bewindvoerder zal het (deel van het) vermogen die onder bewind is gesteld voor uw erfgena(a)m(en) gaan beheren.
 • U kunt hier bijvoorbeeld voor kiezen in het belang van uw erfgena(a)m(en) als zij bijvoorbeeld minderjarig zijn, er sprake is van een geestelijke of lichamelijke beperking of verslavingsproblematiek. Het kan ook zijn dat u hiervoor kiest omdat er sprake is van vruchtgebruik op uw woning die u wilt aanhouden na uw overlijden of vanwege een gemeenschappelijk eigendom zoals bijvoorbeeld een landgoed. 

Benieuwd naar onze andere diensten?

Contact opnemen

Waarmee kunnen wij u helpen?

Wij nemen graag uw financiële verantwoordelijkheid uit handen.