Zorg voor later

In een notendop

Waarom Zorg voor Later?

  • U bent erfgenaam in een nalatenschap en u wilt hulp bij de afwikkeling hiervan. Meer informatie vindt u onder Nalatenschap afwikkelen.
  • U wilt graag een levenstestament opstellen, maar u heeft geen mensen om u heen die u hierin als 1e of 2e wilt of kunt benoemen als gevolmachtigde en/of bewindvoerder en mentor. Meer informatie vindt u onder Het levenstestament.
  • U wilt graag een testament opstellen, maar u heeft geen mensen om u heen die u als 1e of 2e executeur-afwikkelingsbewindvoerder wilt of kunt benoemen of u wilt uw erfgena(a)m(en) niet met de afwikkeling van uw nalatenschap belasten. Meer informatie vindt u onder Het testament.
  • Na uw overlijden wenst u dat (een deel van) uw nalatenschap voor uw erfgena(a)m(en) wordt beheerd zoals u dat bij leven heeft bepaald. Meer informatie vindt u onder Het testament.
  • U heeft specifieke wensen voor uw uitvaart, maar u heeft geen mensen om u heen die dit na uw overlijden voor u kunnen regelen of u wilt hen hier niet mee belasten. Meer informatie vindt u onder Het testament.
  • U wilt dat er toezicht wordt gehouden op de uitvoering op uw levenstestament door de door u benoemde gevolmachtigde. Meer informatie vindt u onder Toezicht op levenstestament.

Hulp nodig?

Neem contact met ons op. Wij zijn op werkdagen van 08.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.30 uur bereikbaar.

Benieuwd naar onze andere diensten?

Contact opnemen

Waarmee kunnen wij u helpen?

Wij bieden maatwerk voor al uw (financiële) zorg vragen.