Waarom Zorg voor Later?

 • U wilt graag een levenstestament opstellen, maar u heeft geen mensen om u heen die u hierin als 1e of 2e wilt of kunt benoemen.
 • U wilt graag een testament opstellen, maar u heeft geen mensen om u heen die u als 1e of 2e executeur-afwikkelingsbewindvoerder wilt of kunt benoemen of u wilt uw erfgena(a)m(en) niet met de afwikkeling van uw nalatenschap belasten.
 • U heeft specifieke wensen voor uw uitvaart, maar u heeft geen mensen om u heen die dit na uw overlijden voor u kunnen regelen of u wilt hen hier niet mee belasten.
 • Na uw overlijden wenst u dat (een deel van) uw nalatenschap voor uw erfgena(a)m(en) wordt beheerd zoals u dat bij leven heeft bepaald.
 • U bent erfgenaam in een nalatenschap en u wenst hulp bij de afwikkeling hiervan.

Wat doet Zorg voor Later? 

 • U kunt Fidinda in uw levenstestament als 1e of 2e laten benoemen als bewindvoerder en/of als mentor. Indien u later zelf niet meer in staat bent om uw financiën en/of zorg goed te regelen, zal Fidinda dit voor u doen.
 • U kunt Fidinda benoemen als 1e of 2e executeur-afwikkelingsbewindvoerder in uw testament zodat Fidinda uw nalatenschap na uw overlijden goed af kan handelen voor uw erfgena(a)m(en).
 • U kunt Fidinda benoemen als begrafenisexecuteur in uw testament om uw uitvaart na uw overlijden voor u te regelen, precies zoals u dat voor ogen had.
 • U kunt Fidinda machtigen om een nalatenschap waarin u erfgenaam bent voor u en evt. andere erfgena(a)m(en) af te handelen. U kunt Fidinda ook vragen om u te adviseren wat u moet doen om de nalatenschap goed af te handelen.
 • U kunt Fidinda in uw testament laten benoemen als testamentair bewindvoerder over 1 of meer goederen van uw nalatenschap. (Een deel van) de nalatenschap wordt dan na uw overlijden onder bewind gesteld zodat dit voor uw erfgena(a)m(en) wordt beheert zoals u dat voor ogen had.

Wat is een levenstestament?

 • In een levenstestament legt u bij leven bij de notaris vast wat uw wensen zijn voor uw financiën en/of zorg voor als er een moment komt dat u hier zelf niet meer over kunt beslissen. U kunt hierin een gemachtigde of een bewindvoerder en/of mentor benoemen. Op het moment dat u zelf niet meer in staat bent uw financiële en/of zorg gerelateerde zaken te regelen, zal de persoon of het bedrijf dat u heeft benoemd deze zaken voor u gaan regelen.
 • U kunt zelf kiezen wie u benoemt in uw levenstestament. In veel gevallen wordt er gekozen voor familieleden, maar als u dit niet wilt of dit niet kan, kunt u Fidinda benoemen. U kunt Fidinda ook als 2e in uw levenstestament benoemen, voor het geval de 1e benoemde zijn/haar werkzaamheden niet meer kan of wil uitvoeren. Zie hiervoor de informatie onder  Toezicht op levenstestamenten

Wat is een executeur-afwikkelingsbewindvoerder en begrafenisexecuteur?

 • Een executeur-afwikkelingsbewindvoerder is degene die u in uw testament bepaalde bevoegdheden geeft om de afwikkeling van uw nalatenschap te kunnen regelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het stopzetten van uw inkomsten en vaste lasten, het beschrijven van uw inboedel, het ontruimen en/of het verkopen van uw woning en het liquideren van een B.V.. U kunt in het testament zelf vastleggen waarvoor u wilt dat de executeur-afwikkelingsbewindvoerder verantwoordelijk is. Een begrafenisexecuteur is degene die u in uw testament de bevoegdheid geeft om uw uitvaart te regelen.
 • U kunt ook meerdere personen aanstellen. Bijvoorbeeld uw partner als 1e executeur-afwikkelingsbewindvoerder en Fidinda als 2e executeur-afwikkelingsbewindvoerder en als begrafenisexecuteur. Dit doet u om ervoor te zorgen dat uw wensen gewaarborgd zijn indien uw partner deze werkzaamheden ten tijde van uw overlijden niet meer kan of wil uitvoeren.

Wat is testamentair bewind?

 • Wanneer u in uw testament een bewindvoerder aanstelt over 1 of meer goederen van uw nalatenschap, is er na uw overlijden sprake van testamentair bewind. De bewindvoerder zal het (deel van het) vermogen dat onder bewind is gesteld voor uw erfgena(a)m(en) gaan beheren.
 • U kunt hiervoor kiezen in het belang van uw erfgena(a)m(en) als zij bijvoorbeeld minderjarig zijn, er sprake is van een geestelijke of lichamelijke beperking of verslavingsproblematiek. Het kan ook zijn dat u hiervoor kiest omdat er sprake is van vruchtgebruik op uw woning waarvan u wil dat die na uw overlijden (voor een bepaalde periode) niet wordt verkocht of vanwege een gemeenschappelijk eigendom zoals bijvoorbeeld een landgoed.

Wanneer moet u een nalatenschap afwikkelen?

 • Als u erfgenaam bent in een nalatenschap moet u eerst beslissen of u de nalatenschap zuiver wilt aanvaarden, beneficiair wilt aanvaarden of wilt verwerpen. Op de website van Rechtspraak.nl vindt u hier meer informatie over.
 • Wanneer u de nalatenschap aanvaard, moet deze ook worden afgewikkeld. Het kan zijn dat dit wordt gedaan door een executeur-afwikkelingsbewindvoerder die is benoemd in het testament van de overledene;
  dat u samen met de andere erfgena(a)m(en) 1 persoon aanwijst om de nalatenschap af te wikkelen óf
  dat u samen met de andere erfgena(a)m(en) een notaris of Fidinda vraagt de nalatenschap af te wikkelen. 
 • Als u erfgenaam bent en u wilt graag advies over wat u moet doen om de nalatenschap af te wikkelen, kunt u Fidinda vragen om een adviesgesprek.
 • Indien u Fidinda vraagt de nalatenschap voor u en de eventuele andere erfgena(a)m(en) af te wikkelen, stellen wij samen een opdrachtovereenkomst op waar de omvang van de opdracht in wordt vastgelegd. Onze kosten worden ingehouden op de nalatenschap, er hoeft vooraf niets door u betaald te worden. Na het afwikkelen van de nalatenschap ontvangen u en de eventuele andere erfgena(a)m(en) een rekening en verantwoording van ons waarin precies staat hoe groot de nalatenschap was, wat daarvan betaald is en hoe de uitdeling plaats heeft gevonden.  
 • In sommige gevallen kan het nodig zijn om een nalatenschap te laten vereffenen. Hiervoor verwijzen wij u naar Uw Vereffenaar.

Hulp nodig?

Neem contact met ons op. Wij zijn op werkdagen van 08.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.30 uur bereikbaar.

Benieuwd naar onze andere diensten?

Contact opnemen

Waarmee kunnen wij u helpen?

Wij bieden maatwerk voor al uw (financiële) zorg vragen.