Toezicht op levens­testamenten

Uw professionele toezichthouder

Hulp nodig?

Neem contact met ons op. Wij zijn op werkdagen van 08.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.30 uur bereikbaar.

Met het opmaken van een levenstestament geeft u als opdrachtgever vergaande bevoegdheden aan de gemachtigde. Toezicht op de werkzaamheden van de gemachtigde is een normaal onderdeel van het levenstestament. 

Toezicht
Voorkomen van financieel misbruik van het vermogen van u als volmachtgever. Dát is het doel van het toezicht. Als opdrachtgever bepaalt u de vorm van het toezicht. Hoever gaat het toezicht en wie wordt de toezichthouder? Ook dat bepaalt u. Wij helpen u graag wanneer u zoekt naar een professionele toezichthouder.

Werkwijze 

U kunt ons rechtstreeks of via een notaris benaderen. Wanneer u een levenstestament wilt opstellen kunt u ons benoemen als toezichthouder. Het toezicht bestaat onder andere uit het controleren van de rekening en verantwoording van de gevolmachtigde. Wij voeren het toezicht uit op basis van een overeenkomst die aansluit op het levenstestament. De gemachtigde wordt door de toezichtbepalingen in het levenstestament gebonden aan het toezicht. U verstrekt ons een kopie van het levenstestament. Indien wenselijk kunnen wij in de periode dat de gevolmachtigde nog niet actief is, meer werkzaamheden voor u verrichten. 

 

Actief toezicht

In het levenstestament wordt vastgelegd dat en hoe moet worden gemeld dat de gevolmachtigde voor het eerst gebruik maakt van zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid. Wij controleren volgens de afgesproken frequentie de rekening en verantwoording (R&V) van de gemachtigde. Wij doen minimaal jaarlijks verslag van onze controle- en toezichtwerkzaamheden. Wij zorgen ervoor dat u altijd vertegenwoordigd wordt door een door u gekozen vertegenwoordiger of een door de rechter benoemde bewindvoerder.

 

Fidinda

Fidinda Financiële Zorg Groep bestaat uit Heijne en Verkerk & Vos. Wij hebben ruime ervaring op het gebied van financiële zorgverlening. Denk daarbij aan bewindvoering, mentorschap en curatele, wettelijke en minnelijke schuldsaneringen, faillissementen en het afwikkelen van nalatenschappen. 

Benieuwd waar we u nog meer mee kunnen helpen?

Contact opnemen

Waarmee kunnen wij u helpen?

Wij nemen graag uw financiële verantwoordelijkheid uit handen.