31 maart 2022
Nieuwsbrief maart 2022

Roodstand op leefgeldrekening:
Vanaf het 2e kwartaal van 2022 is het niet meer mogelijk om rood te staan op de leefgeldrekeningen van de ABN-AMRO bank. Als er minder dan € 10,00 op de rekening staat kun je dus geen € 10,00 meer opnemen via de pinautomaat. Wel kun je nog pinnen in de winkels tot het saldo wat op je rekening staat. Houd u daar dus rekening mee!

Extra geld vakantieperiode:
In de meeste gevallen wordt het vakantiegeld eind mei uitbetaald. Als u daar een deel van wilt ontvangen, vraag dit dan op tijd aan via het portaal, e-mail of telefoon. De uitbetaling neemt enige verwerkingstijd in beslag.

Gesloten / beperkt aanwezig:
Op maandag 18 april (2e paasdag), woensdag 27 april (koningsdag), donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei (hemelvaart) zijn wij gesloten. De mentoren zijn bij spoed wel bereikbaar op het voor u bekende telefoonnummer. Het leefgeld zal met de feestdagen tijdig worden uitbetaald.
De weken van de schoolvakanties zullen wij beperkt aanwezig zijn.

Aangifte inkomstenbelasting:
Voor de aangifte kunt u ons specifieke aftrekposten doorgeven zoals bijvoorbeeld tandarts, geneesmiddelen, dieetkosten of chronisch ziekenkosten die niet zijn vergoed door de zorgverzekering.

Mijnoverheid.nl:
Sommigen van u ontvangen veel post via mijnoverheid.nl. Deze post kunt u inzien door in te loggen met de DigiD. Voor al deze post geldt: Wij ontvangen deze post niet op papier! U bent dus zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) aanleveren van deze post bij uw bewindvoerder.

Stijgende energieprijzen:
Zoals u heeft vernomen vanuit het nieuws is de verwachting dat de energieprijzen zullen stijgen. Niemand kan exact voorspellen hoe dit gaat verlopen. Dit kan gevolgen hebben voor uw budget. De komende tijd zal dit duidelijk gaan worden. Voor de minima is er een bedrag beschikbaar vanuit de bijzondere bijstand. Als wij dit ontvangen wordt het op de spaarrekening gereserveerd voor de energie nota’s.

Budgetplannen:
Anders dan dat u van ons bent gewend gaan wij u de budgetplannen verstrekken gelijk met de verantwoording die wij moeten maken voor de rechtbank. Dus niet meer aan het begin van het jaar.

Aanpassing van de namen Heijne Bewindvoering Beheer & Advies, Verkerk & Vos Bewindvoeringen en Bewindvoering Oosterhout naar Fidinda CBM B.V.:
Zoals u wellicht weet zijn Heijne Berwindvoering, Verkerk & Vos Bewindvoeringen en Bewindvoering Oosterhout een fusie aangegaan. Inmiddels zijn de B.V.'s juridisch omgezet in Fidinda Financiële Zorg Groep B.V. waardoor de oude namen nu officieel zijn verdweden. Uitgangspunt van de nieuwe organisatie blijft dat wij voor cliënten en begeleiders persoonlijk, betrokken en toegankelijk zijn. Binnen de grotere organisatie kunnen wij nu steunen op specialistische kennis van bijvoorbeeld juristen en fiscalisten, wat onze kwaliteit ten goede komt. Voor u verandert er niets!! Intussen hebben wij vanuit de rechtbank de nieuwe beschikkingen ontvangen. Mocht u daar een afschrift van willen ontvangen kunt u ons dit
doorgeven.

Spreekuur:
Wij maken nog regelmatig mee dat wij buiten het telefonisch spreekuur worden gebeld. Wij wijzen u erop dat wij u buiten het spreekuur niet te woord kunnen staan.

Wij zijn dagelijks bereikbaar tussen 9.00 uur en 11.00 uur. Verder kunt u via het portaal of de e-mail met ons communiceren. In noodsituaties kunt u het antwoordapparaat inspreken. De contactgegevens per vestiging vind u onder Contact per afdeling en vestiging.

actueel

Heeft u vragen over dit bericht?

Wij helpen u graag opweg door onze kennis beschikbaar te stellen. Heeft u vragen dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.